Θανάσης Μαμάκος: «Στο κέντρο της πολιτικής μας ατζέντας ο κάτοικος της συνοικίας» – Προγραμματικές θέσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη της Λάρισας

Θανάσης Μαμάκος: «Στο κέντρο της πολιτικής μας ατζέντας ο κάτοικος της συνοικίας» – Προγραμματικές θέσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη της Λάρισας

Θανάσης Μαμάκος: «Στο κέντρο της πολιτικής μας ατζέντας ο κάτοικος της συνοικίας» – Προγραμματικές θέσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη της Λάρισας 1083 746 Η Λάρισα που μας αξίζει!

Παρατηρητήριο Συνοικιών & Ισόρροπης Ανάπτυξης, Συμβουλευτικοί Σταθμοί, Κέντρο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Ενιαίο Σύστημα Αλληλεγγύης Ευάλωτων Οικογενειών, Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας και Προληπτικής Ιατρικής με δομές σε κάθε συνοικία περιλαμβάνονται στις προγραμματικές θέσεις της «Λάρισας που μας αξίζει!» για την ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης.

«Βάζουμε τέλος στον συστηματικό παραγκωνισμό των συνοικιών της Λάρισας. Τοποθετούμε στο κέντρο της πολιτικής μας ατζέντας τον κάτοικο της συνοικίας. Καμία και κανένας πια μόνος. Ο δήμος δίπλα στις συνοικίες με στόχο να αφουγκράζεται τις ανάγκες των κατοίκων. Για την ισόρροπη ανάπτυξη στη Λάρισα, για το δικαίωμα στην πόλη», τονίζει ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος.

Το βασικό περίγραμμα των προγραμματικών θέσεων για τις συνοικίες της Λάρισας δίνεται στο πλαίσιο σχετικής ενημερωτικής καμπάνιας, για τη «Λάρισα που μας αξίζει!».

Δικαίωμα στην πόλη

Η «Λάρισα που μας αξίζει!» τοποθετεί στο κέντρο της ατζέντας της τον κάτοικο της συνοικίας. Μόνο αν ευημερούν όλες οι περιοχές της πόλης, μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη και ουσιαστική ανάπτυξη. Όταν παραμελείται το 80% των κατοίκων και οικοδομείται μια πόλη δύο ταχυτήτων, τότε πρόκειται για αποτυχία. Η καθημερινότητα των ανθρώπων σε όλες τις γειτονιές, οι ευκαιρίες που τους δίνονται, οι προοπτικές των επαγγελματιών και των καταστηματαρχών που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιούνται στις συνοικίες και η διαλειτουργικότητα των συνοικιών είναι όλα εκείνα που προτεραιοποιούμε. Θέλουμε έναν δήμο ομοιογενή και δίκαιο· έναν δήμο συμπαραστάτη των ανθρώπων.

Οι προτάσεις μας

Παρατηρητήριο Συνοικιών & Ισόρροπης Ανάπτυξης

Το Παρατηρητήριο Συνοικιών θα μας βοηθήσει να χαρτογραφήσουμε με ακρίβεια τις ανάγκες των κατοίκων και να είμαστε σε διαρκή επαφή με τη ροή της ζωής στις συνοικίες. Το Παρατηρητήριο θα έχει υπ’ ευθύνη του ο δήμαρχος και θα αφορά όλα τα κοινωνικά και καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους.

Συγκεκριμένα οι στόχοι του είναι η ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας, βιοκλιματικής ανθεκτικότητας και αστικού σχεδιασμού, η αποτύπωση των διαστάσεων της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο συντονισμός των στόχων.

Στις δράσεις του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διενέργεια ερευνών γνώμης, η ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων κοινωνικών προγραμμάτων, η δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων.

Κέντρο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας

Το Κέντρο θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις συνοικίες της πόλης. Σκοπός μας είναι η προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές, η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και η οικονομική αναζωογόνηση των πιο παρηκμασμένων τμημάτων της πόλης.

Παράλληλα, θα υποστηρίζει τους επιχειρηματίες σε θέματα στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα, με την εκπόνηση μελετών και ερευνών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις τάσεις της τοπικής οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ανοιχτή πόρτα σε όλους τους δημότες

Δημιουργούμε Συμβουλευτικούς Σταθμούς σε όλες τις συνοικίες, μια «ανοιχτή πόρτα» σε όλους τους δημότες, για την ψυχοκοινωνική στήριξη, την υποστήριξη των ωφελουμένων για την πρόσβαση σε κοινωνικά προγράμματα και επιδόματα, τη συμβουλευτική στην εύρεση εργασίας, την παροχή νομικών συμβουλών, την ομαλή ένταξη, κοινωνικοποίηση και ενσωμάτωση όλων των πολιτών.

Ενιαίο Σύστημα Αλληλεγγύης Ευάλωτων οικογενειών

Δημιουργία συστήματος πληροφόρησης, μεταξύ δήμου, περιφέρειας, επιχειρηματιών, εφοπλιστών και βιομηχανίας. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος άνθρωποι που αναζητούν εργασία θα ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα θέσεων και θα διασυνδέονται με τους εργοδότες.

Κοινωνική φροντίδα

Επεκτείνουμε το δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και προληπτικής ιατρικής σε όλες τις συνοικίες. Δημιουργούμε Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Πλυντήρια σε κάθε δημοτική κοινότητα, για την εξυπηρέτηση ανασφάλιστων, ανέργων, μελών των ΚΑΠΗ, ΑμεΑ, δικαιούχων επιδόματος ΚΕΑ, ρομά και άλλων ευπαθών πολιτών. Παρέχεται δωρεάν πλήρης και αναβαθμισμένη φροντίδα, με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον κάθε συνάνθρωπό μας που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δημιουργική Απασχόληση

Σε κάθε συνοικία δημιουργούμε τουλάχιστον ένα Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών μαθητικής ηλικίας: εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητισμός, ψυχαγωγία, εκμάθηση υπολογιστών, ενισχυτική διδασκαλία κλπ (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ(ΑΜΕΑ).

Σχολείο στο κέντρο της Γειτονιάς

Βάζουμε το σχολείο στο «κέντρο της γειτονιάς» μέσα από δράσεις κοινωνικής συμμετοχής, κοινωνικής συναναστροφής, άθλησης, πολιτισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Σχολικός αθλητισμός

Δίνουμε έμφαση στον σχολικό αθλητισμό. Τα σχολικά γυμναστήρια αναβαθμίζονται, εξοπλίζονται και φιλοξενούν αθλητικές διοργανώσεις με την υποστήριξη του Δήμου.

Έργα υποδομών

Σε όλο αυτό το πλέγμα πρωτοβουλιών για τις συνοικίες, περιλαμβάνεται ακόμη η συνολική ανάπλαση του αστικού χώρου των συνοικιών, με κοινόχρηστους χώρους αναψυχής και πάρκα τσέπης, η βελτίωση και αναβάθμιση των οδικών δικτύων και των κατεστραμμένων πεζοδρομίων, η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων για την καλύτερη επικοινωνία των συνοικιών με το κέντρο της πόλης.

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.