Δ1

Ψάρρα – Γουργιώτη Ιωάννα

Χριστίδη Ελένη

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος

Τόσιος Δημήτριος

Τζήκα – Γεωργούλα Βάια

Ταρέ Αγγελική

Σπαθαριώτου Κυριακή

Σαπουνά Στυλιανή

Πατσιούρα Ιωάννα

Παπαδόπουλος Δημήτριος

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.